Dokumendid > Põhimäärus >

https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018019

Kanepi lasteaia põhimäärus on leitav SIIT!

 

 

 

 

 

Uudised

... kui, laps ei tule lasteaeda

... kui, lapsel on allergia mill

Kanepi Lasteaed  Turu 6, Kanepi 63101 Polvamaa. Tel: 7976 303, email: lasteaed@kanepi.ee