pilt

KANEPI VALLAS PAIKNEVAD JÄÄTMEJAAMAD JA NENDE LAHTIOLEKUAJAD

12.06.2018

 KANEPI VALLAS PAIKNEVAD JÄÄTMEJAAMAD
JA NENDE LAHTIOLEKUAJAD

Saverna jäätmejaam
Avatud: T 8.00-18.00, N 10.00-18.00 L 10.00-16.00
operaator Ilmar Tedremägi, kontakttelefon 53734476

Põlgaste jäätmejaam
Avatud: E 8.00-14.00, N 12.00-18.00, L 8.00-14.00
operaator Adu Siiman, kontakttelefon 53432069

Krootuse jäätmejaam
Avatud: E-R 9.00-17.00
operaator Tanel Kährik, kontakttelefon 57503999

Tasuta ühistransport

08.06.2018

Alates 01.07.2018 on sõitmine Kagu ÜTK poolt korraldavatel liinidel reisijate jaoks tasuta.

Täpsem informatsioon on leitav Kagu Ühistranspordikeskuse kodulehel

Savrena Lastead Sipsik otsib rühmaõpetajat

06.06.2018

Saverna Lasteaed Sipsik kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja ametikohale.

Eeldatav tööle asumise aeg 13. august 2018. Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega saata 25. juuniks 2018 aadressile Saverna Lasteaed Sipsik, Kooli tee 7, Kanepi vald, Põlva maakond 63418 või e-posti aadressile inge.tamm@kanepi.ee. Täiendav info telefonil 79 98 434.

 

 

Uued jäätmeveo teenustasud

29.05.2018

Alates 01. juulist 2018 kehtivad Kanepi vallas uued jäätmeveo teenustasud 

 

Eesti Keskkonnateenused AS esitas Kanepi Vallavalitsusele taotluse endiste Kanepi,  Kõlleste ja Valgjärve valla territooriumi hõlmanud veopiirkonna segaolmejäätmete käitlemise teenustasude muutmiseks. Segaolmejäätmete käitlemise teenustasude suurendamise vajadust on põhjendatud jäätmete käitluskulu kasvuga, kütuseaktsiisi kallinemisega, postiteenuste kallinemisega ning  alates 2018 aastast kehtima hakanud veokite teekasutuse maksuga.

Kanepi Vallavalitsuse 24.05.2018 korraldusega nr 153 rahuldas Kanepi Vallavalitsus jäätmeveo teenustasu muutmise taotluse.

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et alates 1. juulist 2018 kehtivad Kanepi valla haldusterritooriumi hõlmavas veopiirkonnas uued jäätmeveo teenustasud.

Jäätmeveo teenustasud Kanepi veopiirkonnas alates 01.07.2018

Jäätmeliik

Kategooria jäätmemahuti suurus

m3

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€)

Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)

Segaolmejäätmed

0,08 kott

0,90

1,08

0,08

0,90

1,08

0,14

1,58

1,90

0,24

2,70

3,24

0,37

4,17

5,00

0,66

7,43

8,92

0,80

9,01

10,81

1,50

16,89

20,27

2,50

28,15

33,78

4,50

50,67

60,80

 

 

22.05.2018 Kanepi valla “Lusikapidu”

18.05.2018 Kanepi valla sümboolikakonkurss

10.05.2018 Kanepi Vallavolikogu 15.05.2018 istung

04.05.2018 Pindalatoetuste taotlemine e-PRIA-s

25.04.2018 Teeme ära! talgupäev Kanepi vallas

17.04.2018 Teade

16.04.2018 KONKURSS KANEPI VALLAVALITSUSE SOTSIAALNÕUNIKU (LASTEKAITSESPETSIALIST) AMETIKOHALE

13.04.2018 Teade

13.04.2018 Avalik arutelu

11.04.2018 Kanepi Vallavolikogu 17.04.2018 istung

Arhiiv