pilt

Kodanikukaitse

HÄDAABI  ja POLITSEI 112
KESKKONNAINSPEKTSIOON 1313
PEREARSTI NÕUANDETELEFON 1220
EESTI ENERGIA RIKKETELEFON 1343

HÄDAABI  112

 

Päästeteenistus www.rescue.ee

Helistage hädaabinumbrile 112, kui kellegi elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et midagi sellist on juhtumas.

HÄDAABINUMBRIL 112 HELISTADES ÖELGE RAHULIKULT:

 • MIS JUHTUS. Kirjeldage ohtu või õnnetust, mis sundis helistama.
 • KUS JUHTUS. Öelge aadress või võimalikult täpne teejuhatus.
 • KAS KEEGI ON VIGA SAANUD. Öelge, mitu inimest on viga saanud, kirjeldage nende seisundit.
 • OMA NIMI JA TELEFONINUMBER, MILLELT HELISTATE. Vajadusel helistatakse lisainfo saamiseks tagasi (maja, korterinumbri, asukoha vms täpsustamiseks).
 • VASTAKE KÜSIMUSTELE LÜHIDALT JA TÄPSELT NING ÄRGE KATKESTAGE KÕNET ENNE, KUI OLETE SELLEKS LOA SAANUD.

Loe lisaks Vajate hädaabi! Helistage 112!

 

HÄDAABINUMBRILE 112 HELISTAGE, KUI:

 •  vajate kiiret arstiabi
 • on tulekahju või selle kahtlus
 • toimus plahvatus või on selle oht
 • on tugev õhureostus
 • inimene on kuskile kinni jäänud
 • ohtlik metsloom on linnas
 • on pinnareostus
 • inimene on uppumas
 • toimus varing või on selle oht
 • on gaasiavarii või -leke
 • on veereostus
 • toimus liiklus- või muu kannatanutega õnnetus

Hädaabinumber 112 ei ole naljanumber. Ükski helistaja ei jää tänapäeval anonüümseks ja naljategijaid karistab politsei.

Hädaabinumrile 112 tulevatele kõnedele vastavad Häirekeskuse päästekorraldajad.

Täpsem info Häirekeskuse kodulehelt  www.112.ee

 

POLITSEI  112

Veebruarist 2015 alustas Eesti üleminekut ühisele hädaabinumbrile 112.

Politsei kliendiinfo (+372) 612 3000 töötab iga päev sh nädalavahetusel
kell 8-19 ning annab infot PPA üksuste asukohtade, lahtiolekuaegade,
kontaktandmete ja meie teenuste kohta. Sama number ootab ka teateid
liikluses silma jäänud häirivate eksimuste kohta.

 

Kanepi valda teenindav piirkonnapolitseinik on Reigo Padar. Tema peamine tööruum asub Põlva politseijaoskonnas Võru 12.

Reigo Padari telefoni number on  53307186,
e-mail: reigo.padar@politsei.ee

Süüteoteateid ja avaldusi saab elektroonselt saata meiliaadressile
louna@politsei.ee

Piirkonnapolitseiniku vastuvõtt Kanepi vallamajas iga kuu esimesel reedel kell
10.00 – 11.00

 
LÜHINUMBRILE 112 HELISTA JUHUL KUI OLED:

 • kuriteo ohver
 • kuriteo või korrarikkumise tunnistaja


KUI HELISTAD POLITSEI LÜHINUMBRIL 112:

 • teatage võimalikult kiiresti ja selgelt, mis on juhtunud, kus see juhtus ning kes helistab;
 • jääge rahulikuks ja vastake esitatud lisaküsimustele;
 • jätke meelde ja öelge korrapidajale edasi sündmusega seotud isikute, sõidukite ja muude asjaolude võimalikult täpne kirjeldus;
 • ärge lõpetage kõnet enne, kui korrapidaja annab selleks loa.

Number 112 valitakse ühtemoodi nii mobiil- kui ka tavaliselt telefonilt ja sellele helistamine on tasuta. Hädaabinumbril 112 saab mobiiltelefonilt helistada ka ilma SIM kaardita.

 
ESITA AVALDUS

Kindlasti teavita politseid igast korrarikkumisest. Seda saad teha helistades numbrile 112või esitades kirjaliku avalduse lähimasse politseiasutusse. Samuti võid saata avalduse korrarikkumise kohta e-posti teel vastavaprefektuuri e-posti aadressile. E-posti teel ei saa avaldust esitada juhul kui:

 • tegemist on raske kuriteoga
 • kuriteoohvriks on laps
 • ründaja viibib sündmuskohal
 • kuriteo toimepanemisel oli pealtnägijaid
 • sündmuskoht on puutumata


Sellisel juhul helista politsei hädaabinumbrile 112

E-posti teel saadetava avalduse blanketi leiad siit

Meile on oluline iga infokild, mis võib aidata kaasa kuriteo avastamisele.

Avalduse esitamisel palun teavita politseid võimalikult täpselt kõigest, mis on seotud korrarikkumisega - kirjelda toimunud sündmust detailselt, täpsusta sündmuse toimumise aeg, loetle kadunud/varastatud asjad, kirjeldades nende välimust, tundemärke, eritunnuseid, pane kirja nende asjade maksumus, samuti lisa info võimalikest kahtlustavatest.

Kindlasti lisa ka enda kontaktandmed, et politsei saaks Sinuga ühendust võtta

 

POLITSEI JUHTIMISKESKUS

Juhtimiskeskus on endiste korrapidamistalituste ühendatud struktuur, mis võtab vastu telefoninumbrile 112 saabuvaid kõnesid ja muud informatsiooni, registreerib ning edastab seda asjaomastele toimkondadele ning asutustele. Juhtimiskeskuse lisafunktsiooniks on korravalve avalikesse kohtadesse paigaldatud kaamerate abil ning suurte intsidentide strateegiliseks juhtimiseks on juhtimiskeskuses vastavad ruumid koos varustusega (esialgu Tallinnas ja Tartus).

Politsei regionaalsest ülesehitusest tulenevalt on hetkel 4 juhtimiskeskust, mis paiknevad Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Jõhvis. Juhtimiskeskused on hetkel politseis arenevas staadiumis ja nende arendamisega on tegeletud alates 2002. aastast.

Täpsem info kodulehelt www.politsei.ee

 

KESKKONNAINSPEKTSIOON 1313

 

Fax: +372 628 7459

e-post: 1313 at rescue dot ee

Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 saab edastada looduskeskkonda ja -varasid puudutavaid teateid. Telefon töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiil- kui lauatelefonilt

Alates 01.05.09 tuleb valvetelefonile 1313 mobiiltelefonilt helistades tasuda kõne eest kõneteenusnumbrile helistamise tavahind (0,23 EURO senti minut), lauatelefonilt helistades tuleb tasuda vastava operaatori teenuspaketi põhine hind.


HELISTAGE 1313, KUI MÄRKATE:

 • keskkonnareostust või reostusohtu
 • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust
 • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist
 • massiliselt surnud loomi, linde või kalu
 • loomade julma kohtlemist
 • surnud või haavatud ulukit*
 • muud keskkonnaalast õigusrikkumist

*Teedel hukkunud või vigastatud väikeulukitest tuleks teatada maanteeinfokeskuse telefonil 1510.

*Linna või asula piires sõiduki alla jäänud või muul viisil hukkunud loomadest tuleks teatada kohalikule omavalitsusele, mis tegeleb kohalike heakorraküsimustega.

 

PEREARSTI NÕUANDETELEFON 1220

 

Perearsti nõuandetelefonilt 1220 saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes.

 

HELISTA 1220:

 • ka sellel ajal, kui enda perearst ei ole kättesaadav;
 • kui arvate, et terviseprobleem ei vaja perearsti poole pöördumist;
 • kui viibite Eestis mõnes teises maakonnas;
 • kui olete välismaal ega saa kohe oma perearsti poole pöörduda (välismaalt helistades +372 630 4107);
 • kui vajate konsultatsiooni kellegi teise (lapse, lähedase) tervise küsimuses.
   

Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed.

Perearsti nõuandetelefon 1220 on üleriigiline telefon, kust saab meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas eesti ja vene keeles.

1220 on lauatelefonilt helistades esimesed 5 minutit helistajale tasuta, edasi kehtib kohaliku kõne hind. Mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketipõhine telefoniminuti hind.

Häirekeskuse andmetel helistab ligi kolmandik abivajajatest kiirabisse terviseprobleemiga, mis ei vaja kiiret ja elupäästvat sekkumist. Iga päev helistavad inimesed ka paljudesse perearstikeskustesse saamaks nõu ja abi arstilt või õelt ja teavet tervishoiu korralduse kohta. Nüüd võtab need valdkonnad üle perearsti nõuandetelefon 1220.

Nõuandetelefon 1220 aitab analüüsida oma tervise seisukorra kriitilisust ja annab tegutsemisjuhised esmaseks abiks, lihtsamate olukordade puhul ka koduseks raviks. Tõsisemate terviseprobleemide korral informeeritakse helistajat vajadusest registreeruda oma perearsti vastuvõtule, pöörduda haigla valvetuppa või suunatakse kriitiline kõne kohe edasi Häirekeskuse numbrile 112 kiirabi väljasaatmiseks.

MILLEGA PEAB HELISTAMISEL ARVESTAMA?

 • Numbrile 1220 saab helistada kõikidelt sideoperaatoritelt üle kogu Eesti.
 • Lauatelefonilt helistades on esimesed 5 minutit helistajale tasuta, edasi on kõne kohaliku kõne hinnaga. Mobiiltelefonilt helistades tuleb tasuda kõne eest kõneteenusnumbrile helistamise tavahind (0,23 EURO senti või 3.56 EEK minut).
 • Telefonile vastavad kogemustega nõustajad - pereõed ja perearstid. PEREARSTI NÕUANNE 1220 telefonilt saab vastused nii meditsiinilistele küsimustele kui ka üldisematele tervishoidu puudutavatele küsimustele.
 • Telefonile helistamisel kuulete esmalt sissejuhatavat teksti ja seejärel saate ühenduse õe või arstiga.
 • Kui helistate tervist puudutavas küsimuses, peaksite kõigepealt nõustajale täpsustama, kas helistate iseenda või kellegi teise, näiteks lapse haiguse tõttu. Edasi küsitakse statistika jaoks teie vanust ja näiteks lapse sugu ja vanust.
 • Seejärel rääkige oma murest võimalikult selgelt ja täpselt, rääkige, mida olete ise teinud oma mure leevendamiseks ja kas see on aidanud või mitte. Jälgige seejärel nõustaja poolt Teile esitatavaid küsimusi ja püüdke jällegi vastata võimalikult täpselt ja lühidalt. Kui küsimus ei ole Teile arusaadav, paluge seda korrata või selgitada, mida antud küsimusega mõeldakse. Enne helistamist valmistage ette ka Teie poolt pidevalt kasutatavate ravimite nimed, et juhul, kui nõustaja seda küsib, saaksite anda täpse vastuse. Mida täpsema info nõustajale annate, seda kergem on nõustajal Teie probleemi analüüsida ja anda Teile kõige parem lahendus.
 • Kui selgub, et Teie tervislik seisund vajab vältimatut arstiabi, suunatakse Teie kõne kohe edasi Häirekeskuse numbrile 112 kiirabi väljasaatmiseks.


Täpsem info kodulehelt

www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid/1220/

 

EESTI ENERGIA RIKKETELEFON 1343

 

Elektrikatkestuse puhul tuleb helistada Eesti Energia rikketelefonile 1343. Telefoninumber on avatud 24h ning sellele vastab kas elektrivõrgu dispetšer või klienditeenindaja. Kõne hind on vastavalt operaatori kõneminuti hinnale. 


HELISTA 1343 JA TEATA:

 • Elektrikatkestusega objekti või rikkekoha võimalikult täpne aadress (Liinile langenud puust või katkisest elektriliinist teatades tuleks kirjeldada võimalikult arusaadavalt rikke asukohta, samuti on abiks alajaama nimi)
 • Võimalusel tuleks lisada rikke lühikirjeldus (Näiteks: elektrit pole, puu liinil, post murdunud, juhe maas vms)
 • Rikkest teatava inimese ees- ja perekonnanimi ning kontakttelefoni number. Kui on käepärast elektrilepingunumber, lisage ka see. (Teate edastaja telefoninumber võib olla varjatud. Edastatud telefoninumber võimaldab teenindajal täiendava info vajadusel kliendiga ühendust võtta.)

Andmete järjekord teates tähtsust ei oma.


SMSi TEEL ELEKTRIVÕRGU RIKKEST TEAVITAMINE

Elektrikatkestusest saab samale numbrile teavitada ka SMSi teel. Suuremate rikete puhul võib olla telefoniliin ülekoormatud ning siis on mugav võimalus rikkest teavitamiseks saata just SMS. Lühisõnumi saatmine maksab vastavalt kõneoperaatori hinnakirjale.

Korrektselt sisestatud teate puhul saabub SMS-i saatjale ka vastus info kättesaamisest.


KUIDAS ARU SAADA, KAS TEGEMIST ON ELEKTRIVÕRGU RIKKEGA VÕI MAJASISESE RIKKEGA?

Selleks tehke palun kindlaks, kas:

 • naabritel on ka elekter ära
 • teile pole saabunud plaanilise elektrikatkestuse teadet
 • teie elektrikapis on peakaitse sisse lülitatud

Kui vastasite jaatavalt, siis teavitage meid rikkest
 

MILLAL VÕIKS TEAVITADA KA HÄIREKESKUSE NUMBRIT 112?

Kui märkate mahakukkunud elektriliine või muid elektrivõrgu seadmeid, mis võivad ohustada lähedalasuvaid inimesi või loomi, võib sellest koheselt teavitada ka häirekeskuse numbrit 112.

Täpsem info Eesti Energia kodulehelt www.energia.ee