pilt

Kanepi valla moodustumine

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vallavolikogud otsustasid kolme volikogu ühisistungil 13.12.2016 kinnitada Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemislepingu ja selle lisad ning esitada Vabariigi Valitsusele taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (Kanepi 13.12.2016 otsus nr 46, Kõlleste 13.12.2016 otsus nr 28, Valgjärve 13.12.2016 otsus nr 39)
Vabariigi Valitsus kinnitas 26.01.2017 määrusega nr 36 haldusterritoriaalse korralduse muutmise, mille tulemusena Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus nimetusega Kanepi vald.
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 10 lõikele 2 jõustub haldusterritoriaalse korralduse ning sellest tulenevalt haldusüksuse nime muudatus valimistulemuste väljakuulutamise päevast.
Kanepi valla valmiskomisjon registreeris valimistulemused 20.10.2017 otsusega nr 6 "Kanepi Vallavolikogu liikmete registreerimine". Valimistulemuste väljakuulutamise päevaks on valmiskomisjoni otsuse avalikustamisele järgnev päev. See tähendab, et uus omavalitsusüksus, nimetusega Kanepi vald, tekkis 21.10.2017.