pilt

Kanepi Vallavalitsus otsib Krootuse külakeskusesse rõõmsameelset ja teotahtelist kultuuri- ja noorsootöötajat

Kultuuri- ja noorsootöötaja:
· korraldab tegevuspiirkonna kultuuri- ja vabaajaüritusi erinevatele vanusegruppidele;
· selgitab välja taidlus- ja huvialaringide vajaduse, loob tegevusteks võimalused ja korraldab nende tegevuse ning juhendamise;
· esitab ettepanekuid kultuuri- ja noorsooürituste rahastamiseks valla eelarvest;
· leiab sobivad täiendavad rahastusallikad ja kirjutab projekte kultuuri-, noorsoo- ja spordiürituste rahastamiseks;
· tagab külakeskuse ruumide heakorra;
· teeb koostööd vallas tegutsevate kultuuri- ja noorsooasutustega ning tegevuspiirkonna külaseltside ja mittetulundusühingutega.

Edukal kandidaadil on:
· rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus või selle omandamine lähima kahe aasta jooksul;
· hea arvuti kasutamise oskus, tööks vajaliku arvutitarkvara tundmine;
· valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka tööks nädalavahetustel;
· B-kategooria juhiluba ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
· väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
· väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
· kohusetunne, täpsus, lahendustele orienteeritus.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Töötamise koht: Krootuse küla, Kanepi vald.

Omalt poolt pakume huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd meeldivas kollektiivis. Vajadusel pakume elamispinda Kanepi alevikus.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 26.02.2018.a avalduse, motivatsioonikirja ning CV aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 Põlvamaa või e-posti aadress: vald@kanepi.ee. Info 5537576 Kerli Koor.