pilt

Kanepi Vallavolikogu 23.01.2018 istung

Kanepi Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 23. jaanuaril algusega kell 15:00 Kanepi vallamajas, asukohaga Turu põik 1 Kanepi alevik.

Päevakorra projekt:
1. Kanepi valla 2018. aasta eelarve I lugemine. Ettekandja Kaida Vool.
Eelarve projekt
2. Kanepi vallavara valitsemise kord. Ettekandja Andrus Seeme.
3. Kanepi valla hankekord. Ettekandja Ülar Kõrge.
4. Alustava ettevõtluse toetamise kord. Ettekandja Andrus Seeme.
5. Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine. Ettekandja Riina Marran.
6. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. Ettekandja Riina Marran.
7. Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine. Ettekandja Riina Marran.
8. Eluasemekulu piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel. Ettekandja Riina Marran.
9. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord. Ettekandja Riina Marran.
10. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine. Ettekandja Andrus Seeme.
11. Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmeks astumine ning
esindajate määramine.
Ettekandja Kaido Kõiv
12. Avaldused ja kohal algatatud küsimused