pilt

Arvekeskuse e-posti aadressid

Erastvere Raamatukogu-Külakeskus                      erastvereraamatukogu at arvekeskus dot ee

Kanepi Gümnaasium                                                    kanepigymnaasium at arvekeskus dot ee

Kanepi Lasteaed                                                             kanepilasteaed at arvekeskus dot ee

Kanepi Raamatukogu                                                   kanepiraamatukogu at arvekeskus dot ee

Kanepi Seltsimaja                                                          kanepiseltsimaja at arvekeskus dot ee

Kanepi Valla ANK                                                           kanepiank at arvekeskus dot ee

Kanepi Vallavalitsus                                                      kanepivallavalitsus at arvekeskus dot ee

Karilatsi Rahvaraamatukogu                                      karilatsiraamatukogu at arvekeskus dot ee

Krootuse Hooldekodu                                                 krootusehooldekodu at arvekeskus dot ee

Krootuse Lasteaed                                                        krootuselasteaed at arvekeskus dot ee

Krootuse Põhikool                                                         krootusepohikool at arvekeskus dot ee

Krootuse Rahvaraamatukogu                                   krootuseraamatukogu at arvekeskus dot ee

Põlgaste Lapsehoid                                                       polgastelapsehoid at arvekeskus dot ee

Maaritsa Rahvaraamatukogu                                    maaritsaraamatukogu at arvekeskus dot ee

Põlgaste Lasteaed                                                         polgastelasteaed at arvekeskus dot ee

Põlgaste Pansionaat                                                     polgastepansionaat at arvekeskus dot ee

Põlgaste Raamatukogu-Külakeskus                       polgasteraamatukogu at arvekeskus dot ee

Saverna Hooldekodu                                                    savernahooldekodu at arvekeskus dot ee

Saverna Lasteaed                                                          savernalasteaed at arvekeskus dot ee

Saverna Põhikool                                                           savernakool at arvekeskus dot ee

Saverna Rahvaraamatukogu                                     savernaraamatukogu at arvekeskus dot ee

Valgjärve Rahvaraamatukogu                                   valgjarveraamatukogu at arvekeskus dot ee

Valgjärve Valla ANK                                                      valgjarveank at arvekeskus dot ee