pilt

Kooraste kaasamiskoosolek 29.12.17 RMK Erastvere kontoris

RMK kutsub kõiki Kooraste piirkonnaga seotud inimesi reedel, 29.12.,  kell 14 RMK Erastvere kontorisse kaasamiskoosolekule. Tahame  teile tutvustada  Kooraste piirkonna 2018.aasta  raiete kavasid ja läbiviimise ajagraafikut.

 

Kooraste piirkond on eripärane (liigendatud maastik, järvede rohkus, populaarsust koguv matka- ja maakodude piirkond) ja kogukond on aktiivne.   RMK tahab  seda kõike metsade majandamisel arvestada ja kogukonda kaasata.  Kooraste  metsade eripäraks on samuti küpsete metsade rohkus, mis seab metsa majandajale  täiendavaid tingimusi raiete kavandamisel, maastikusse sobitamisel  ja tööde läbiviimisel. Saadan metsade vanuselise struktuuri iseloomustamiseks kaks kaardipilti, millel sinisega tähistatud küpse metsaga metsaeraldised.   Tumeroosa  näitab metsaeraldisi, mis vajavad harvendusraiet.  Kõigest sellest tahame teiega rääkida, teie arvamusi kuulda ja arvestada.

 

Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem

 

Kooraste massiiv
Kooraste Kõverjärv