pilt

AS Võru Vesi teavitus veeteenuse hinna muutmisest

Anname teada, et Konkurentsiamet on kooskõlastanud 30.06.2017 esitatud ja 24.10.2017 korrigeeritud hinnataotluse oma otsusega 27.10.2017 9-3/2017-008.

Lähtuvalt ÜVVKS §141 lg 1 määrab vee-ettevõtja vastavalt ÜVVKS §142 kooskõlastatud veeteenuse hinna 60 päeva jooksul pärast hinna kooskõlastamise otsuse vastuvõtmist ja avalikustab selle vähemalt 30 päeva ennem hinna kehtima hakkamist kohaliku omavalitsuse üksuse või vee-ettevõtja veebilehel ning ükskord vähemalt ühes kohalikus või maakonna ajalehes.

AS Võru Vesi juhatuse otsusega hakkab muudatus kehtima alates 01.12.2017, kliente teavitatakse vastavalt seaduses sätestatule.

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 141.Veeteenuse hinna kehtestamine, teatab AS Võru Vesi, et alates 01.12.2017.a. kehtivad AS Võru Vesi järgmistes teeninduspiirkondades uued veeteenuse hinnad:

Nr.

Hinna piirkond

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

 

tasu võetud vee eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

-    Võru linn

-    Võru vald (Kose, Sõmerpalu alevik, Võlsi, Meegomäe, Võrumõisa, Osula, Järvere, Linnamäe, Kurenurme, Hänikese külad)

-    Antsla vald (Antsla linn, Kobela, ja Vana-Antsla alevikud, Lusti, Tsooru ja Kraavi külad)

-    Kanepi vald (Kanepi alevik, Põlgaste, Hurmi, Kaagvere, Magari ja Soodoma külad)

0,98 €/m3

1,18 €/m3

2.

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

-    Võru linn

-    Võru vald (Kose, Sõmerpalu alevik, Võlsi, Meegomäe, Võrumõisa, Osula, Järvere, Linnamäe, Kurenurme, Hänikese külad)

-    Antsla vald (Antsla linn, Kobela, ja Vana-Antsla alevikud, Lusti, Tsooru ja Kraavi külad)

-    Kanepi vald (Kanepi alevik, Põlgaste, Hurmi, Kaagvere, Magari ja Soodoma külad)

1,54€/m3

1,85 €/m3