pilt

Vee- ja kanalisatsioonitööde teostamine Kanepi alevikus

Kanepi alevikus lõpetati veemajandusprojektiga „Kanepi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus“ (projekt nr 11043) seotud tööd. Projekti kogumaksumus oli 289 420 eurot, millest 78% finantseeriti Euroopa Liidu vahenditest Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Projekti eestvedajaks oli Kanepi Haldus OÜ, ehitajateks Wesico Project OÜ ja Sinear OÜ ning omanikujärelevalvet teostas Inseneribüroo TELORA OÜ. Projekti käigus ehitati või rekonstrueeriti 3,4 kilomeetrit joogiveetorustikku, 1,2 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku, rajati 2,1 kilomeetrit tuletõrjevee torustikku ja ehitati aleviku reoveepuhasti juurde täisautomaatne võrehoone(pildil).