pilt

Kanepi Vallavolikogu 19.09.2017 istung

 Kanepi Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 19. septembril 2017, kell 15.00 vallamaja saalis, aadressil Turu põik 1 Kanepi alevik.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1) Kanepi valla 2017. aasta teine lisaeelarve. Ettekandja raamatupidamisteenuse osutaja Kaida Vool.

2) Ülevaade Kanepi valla 2017. aasta eelarve täitmisest. Ettekandja raamatupidamisteenuse osutaja Kaida Vool.

3) Kanepi Lasteaia arengukava aastateks 2018-2021 kinnitamine. Ettekandja Kanepi Lasteaia direktor Riina Reest.

4) Huvihariduse ja huvitegevuste kava perioodiks 01.10.2017-31.12.2018 kinnitamine. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

5) Omaosaluse  tagamine projekti "Põlgaste tööstuspiirkonna juurdepääs" elluviimiseks. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

6) Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Põlvamaa Omavalitsuste Liidule. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

7) Vallavara tasuta võõrandamine. Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Aare Plato.

8) Nõusoleku andmine Kõlleste valla projektile toetuse taotlemiseks. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

9) Volikogu liikmetele ühekordsete tasude määramine. Ettekandja volikogu esimees Arno Kakk.

10) Vallavanema info

11) Avaldused ja kohal algatatud küsimused