pilt

01. OKTOOBRINI SAAB ESITADA TAOTLUSI HUVITEGEVUSE ÕPPEKOHA KULUDE HÜVITAMISEKS

Volikogu 18.08.2015 määrusega nr 15 kehtestati huvikoolides õppimise ja muu huvitegevuse toetamise kord.

Korra alusel hüvitatakse huvihariduse õppekohamaks seitsme kuni üheksateistaastastele lastele ja noortele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kanepi vald ning juhul kui sama või sarnase huvitegevusega tegelemise võimalus Kanepi vallas puudub.
Toetust on võimalik taotleda ühe õpilase kohta ühe huvikooli õppekoha või ühe huvitegevuse kulude hüvitamiseks ühes õppeaastas, eeldusel et huvitegevuse harrastamine toimub ühe õppeaasta jooksul järjest vähemalt kuue kuu jooksul vähemalt kord nädalas üks akadeemiline tund.

Huvihariduse toetuse maksimaalne suurus on huvikooli (munitsipaal- või erahuvikool) puhul kuni 100% õpilaskoha arvestuslikust maksumusest ja huvitegevuse teenust pakkuva juriidilise isiku puhul osavõtutasust (õppemaksust, liikmemaksust, vm. teenusel osalemise tasust) kuni 50 eurot õppekuul.

Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 01. oktoobriks esitada vallavalitsusele vormikohane avaldus. Toetust makstakse õppeaasta kestel.

Täpsemalt saab korraga tutvuda SIIN
TAOTLUSE VORM