pilt

Kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad 15. oktoobril 2017. a kl 09.00-20.00.

Kanepi valla valimisjaoskonnad asuvad:
Valimisjaoskond nr 1 Turu põik 1, Kanepi (vallmaja) kus saavad hääletada Kanepi aleviku, Erastvere, Heisri, Hino, Jõgehara, Jõksi, Kaagvere, Karste, Koigera, Kooraste, Piigandi ja Rebaste külade elanikud.
Valmisjaoskond nr 2 Saia tee 2, Põlgaste küla (külakeskus) kus saavad hääletada Hurmi, Kaagna, Lauri, Magari, Närapää, Peetrimõisa, Põlgaste, Soodoma, Sõreste ja Varbuse külade elanikud.
Valmisjaoskond nr 3 Pargi 3, Krootuse küla, Kõlleste vald (Kõlleste vallamaja) kus saavad hääletada Kõlleste valla elanikud.
Valmisjaoskond nr 4 Kooli tee 5, Saverna küla, Valgjärve vald (Valgjärve vallamaja) kus saavad hääletada Valgjärve valla elanikud.

Hääletamine väljaspool elukohajärgset jaoskonda toimub valimisjaoskonnas nr 1 eelhääletamise ajal.

Eelhääletamine toimub valimisjaoskondades 09.10.-11.10.17 kl 12.00 - 20.00.

05.10.-11.10.17 toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 5. oktoobril kl 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobrini kl 18.00.

Kui valija oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist.

Valimiskasti tellimine 15.10.17 kl 09.00-14.00 telefonil 7976311.

Hääletamisõigus on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 lg 1, 2 kohaselt:

Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub vastavas vallas või linnas.

Hääletamisõigus on välismaalasel, kes vastab ülal nimetatud tingimustele ja kes elab Eestis pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.

Valimiskomisjon

Kanepi valla valimiskomisjon tegutseb Kanepi alevikus Kanepi vallamajas asukohaga Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlva maakond.

Kontaktandmed:
e-post katrin@kanepi.ee
telefon 7976311

Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemisel moodustuva Kanepi valla valimiskomisjoni liikmed on:
1. Katrin Slungin- komisjoni esimees
2. Elen Heidok- komisjoni aseesimees
3. Eva Raup
4. Tiia Urm
5. Helvi Nutt
6. Maire Meitsar

Asendusliige Piret Rammul.

Valimiskomisjoni tööajad

16. augustist kuni 13. septembrini üldjuhul iga päev kell 10.00-13.00.

Erandina töötab komisjon 31. augustil, 5. septembril ja 7. septembril komisjon kell 14.00-18.00 ning 8. septembril kell 13.00 – 19.00.

8. septembril 2017 kell 18.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine.