pilt

Kanepi Vallavolikogu 15.08.2017 istung

 Kanepi Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 15. augustil 2017, kell 15.00 vallamaja saalis, aadressil Turu põik 1 Kanepi alevik.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1)      Üldplaneeringu kehtestamine. Ettekandja majandusnõunik Ülar Kõrge.

2)      Lasteaiaõpetajate palga alammäära kehtestamine. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

3)      Arvamuse andmine Laiavangu II karjääris kaevandamisloa taotlusele. Ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Aare Plato.

4)      Kanepi valla 2017. aasta esimene lisaeelarve. Ettekandja raamatupidamisteenuse osutaja Kaida Vool.

5)      Volikogu 18.04.2017 otsuse nr 14 „Vallavara võõrandamine“ kehtetuks tunnistamine. Ettekandja eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Rammul.

6)      Ülevaade revisjonikomisjoni 23.05.2017 revisjoniaktis toodud ettepanekute täitmisest. Ettekandja vallavanem Mikk Järv.

7)      Vallavanema info

8)      Avaldused ja kohal algatatud küsimused