pilt

Kanepi Vallavolikogu 23.05.2017 istung

 Kanepi Vallavolikogu istung toimub 23.05.2017 kell 15.00 vallamaja saalis, aadressil Turu põik 1 Kanepi alevik

PÄEVAKORRA PROJEKT

1)      Loa taotlemine munitsipaalomandisse antud maaüksuse võõrandamiseks ja sihtotstarbe muutmiseks. Ettekandja Aare Plato

2)      Ehitiste peremehetuse tuvastamine. Ettekandja Aare Plato

3)      Isikliku kasutusõiguse seadmine. Ettekandja Aare Plato

4)      Seisukoha andmine kinnisasjade omandamiseks. Ettekandja Aare Plato

5)      Nõusoleku andmine laenu võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks. Ettekandja Mikk Järv

6)      Kohalike teede nimekirja täiendamine ja kohaliku tee teeregistrisse kandmine. Ettekandja Aare Plato

7)      Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Kanepi vallas. Ettekandja Ülar Kõrge

8)      Ühistranspordi ühtsest korraldamisest Põlvamaal. Ettekandja Mikk Järv

9)      Sotsiaaltöö olukorrast Kanepi vallas. Ettekandja Tiia Urm

10) Vallavanema info

11) Avaldused ja kohal algatatud küsimused

11.1. Avalik pöördumine mustkatte paigaldamise kohta