pilt

Kaitseväe õppused Kanepi valla territooriumil

Seoses 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni väljaõppe läbiviimisega ajavahemikul 10-13.04.2017 ja 24-27.04.2017, antakse teada Kanepi valla territooriumil asuvate riigimetsade kasutusest vastavalt lisatud kaartidele. Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse imitatsioonivahendeid, mille kasutamisel järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju.

Õppuste ala kaart 10-11. aprill ja 24-27. aprill 
Õppuste ala kaart 10-13. aprill