pilt

Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek

 Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 04.04.2017 kell 16.00 vallamaja saalis. 

Päevakord:

1. Põlgaste reoveepuhasti biovõsa aluse maatüki võimalik erastamine

2. Ülevaade valla teede rahastamisest ja investeeringutest

3. Kooli staadioni parendamiseks staadionile treeninguseadmete paigaldamisest

4. Põlgastesse mitmepereelamu ehitamisest

5. Koolihoone renoveerimise prioriteetide seadmine