pilt

Kanepi Vallavolikogu istung

 Kanepi Vallavolikogu istung toimub 21.03.2017 kell 15.00 vallamaja saalis.

Päevakorra projekt

1. Arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule 1.1-10/01469

2. Eraüldhariduskoolidele tegevuskulude toetuse andmise tingimused ja kord

3. Vallavanema aruanne valla raamatupidamise olukorrast

4. Järelepärimine Kanepi Seltsimaja juhatajale suveürituste läbiviimise ja nimetatud küsimuses revisjonikomisjoni otsuste täitmise kohta

5. Vallavanema info

6. Avaldused ja kohal algatatud küsimused

6.1. Taotluskiri Eesti Kirikute Nõukogult

6.2. Valgjärve ja Kõlleste Vallavolikogu vastuskirjad ühinemislepingu muutmise ettepanekule