pilt

Liikluse piiramine kohalikel teedel

Arvestades asjaolu, et teekatte sulamise tõttu on teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja raskekaaluliste veokite liiklus võib muuta tee kasutuskõlbmatuks, on Kanepi Vallavalitsuse korraldusega suletud Kanepi valla territooriumil asuvad teed (välja arvatud riigi- ja erateed) veokitele, mille kogukaal on üle 8 tonni kevadise teedelagunemise ajaks
06. märtsist 2017 kuni 31. märtsini 2017.

Vajadusel toimub liiklemine suletud teedel nimetatud teedel vallavalitsuse loal lepingu alusel 383 euro tagatisraha tasumisel. Tagatisraha tagastatakse kui tee kasutamine liiklemise loa saaja poolt on lõpetatud ja valla tee on viidud kasutaja poolt vähemalt kasutamiseelsesse seisukorda.

Keeldu ei rakendata OÜ Eesti Keskkonnateenused prügiveo autodele.

Vallavalitsuse 01.03.2017 korraldus nr 47 "Liikluse piiramine kohalikel teedel"