pilt

Tunnustagem Põlvamaa ettevõtjate töid ja tegemisi!

SA Põlvamaa Arenduskeskus, Põlva Maavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutavad välja konkursi selgitamaks välja silmapaistvaimad Põlvamaa ettevõtjaid.

Tunnustust leiavad Põlvamaal tegutsevad äriühingud, kelle tegevus ja eeskuju on enim positiivselt mõjutanud meie elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust ning muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele ja investoritele.

Tunnustagem uusi tulijaid, vanu olijaid, konkurente ja koostööpartnereid!

Kategooriad:

1. MASTIMÄND: tunnustatakse ettevõtet, mis on tegutsenud üle viie aasta, kus töötab vähemalt 10 inimest, on oluline piirkonnale/vallale ning mis on edukas, stabiilne ja jätkusuutlik.

Hindamise aluseks on tehtud investeeringud, ettevõtte ajalugu, positiivne tähelepanu,  originaalsus, olulisus ning uuenduslikkus.

2. TÕUSEV TÄHT: tunnustatakse uut ettevõtet või ettevõtjat, kes on tegutsenud vähem kui kolm aastat, on keskkonnasõbralik ja innovaatiline.

Hindamise aluseks on teenuse/toote uudsus, originaalsus, lisandväärtus piirkonnale.

3. PÕLVAMAA PÄRL: tunnustatakse ettevõtet või ettevõtjat, kes on tuntud väljaspool maakonda ja on oma tegevusega märgatavalt panustanud Põlvamaa kui sihtkoha atraktiivuse tõstmisele

Hindamise aluseks on tegevuse tuntus, märgatav meediakajastus, toote terviklikkus, lisandväärtus piirkonnale.

4. ETTEVÕTLUSE EDENDAJA:  kandidaadiks võib olla üksikisik, ettevõtte (k.a. munitsipaal- ja riigiettevõte), asutus, organisatsioon, omavalitsus, kes on oma tegevusega otseselt või kaudselt aidanud kaasa maakonna ettevõtluse arengule.

Hindamise aluseks on innustav tegevus, aktiivsus ja teadlik kaasamine ning ettevõtluse kui elulaadi propageerimine.

Sobivad kandidaadid tegutsevad Põlvamaal, on rohelise mõtteviisiga, omavad positiivset kuvandit ning neil puuduvad maksuvõlad.

Kandidaate võivad esitada nii eraisikud, ettevõtted kui organisatsioonid. Esitada võib mitu kandidaati.

Kandidaatide andmeid ja põhjendusi vastaval vormil oodatakse e-posti aadressile diana dot plakso at polvamaa dot ee hiljemalt 17. veebruar 2017.

Võitjate pidulik tunnustamine toimub 2. märtsil Mooste Viinavabrikus.


Lisainfo:
Diana Plakso
Ettevõtluskonsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 799 8938 / 527 5899
E-post: diana dot plakso at polvamaa dot ee