pilt

Vallavolikogu- ja vallavalitsuse tänukirja kandidaatide esitamine

Kuni 10. veebruar 2017 on võimalik esitada kandidaate vallavolikogu- ja vallavalitsuse tänukirjale. Tänukiri antakse üksikisikutele, valla asutuste töötajatele, vallavalitsuse teenistujatele ja juriidilistele isikutele teenete eest valla arendamisel.
Tänukirja kanditaate võivad esitada valla elanikud, juriidilised isikud ning vallavalituse ja -volikogu liikmed.

Ettepanekud tänukirja andmiseks tuleb esitada kirjalikult ning koos põhjendusega valla kantseleisse.