pilt

Arvete saatmisest

Kanepi Vallavalitsus, registrikood: 75011754, koos hallatavate asutustega võttis alates 01.01.2017 kasutusele Omniva arvete halduse lahenduse ostuarvete tõhusamaks menetlemiseks.

Kanepi Vallavalitsuse hallatavad asutused on:
1) Kanepi Gümnaasium
2) Kanepi Lasteaed
3) Põlgaste Lasteaed
4) MA Põlgaste Lapsehoid
5) Kanepi Avatud Noortekeskus
6) Kanepi Raamatukogu
7) Põlgaste raamatukogu-külakeskus
8) Erastvere raamatukogu-külakeskus
9) Kanepi Seltsimaja
10) Põlgaste Pansionaat.
Arvele märkida Kanepi Vallavalitsus ja kindlasti ka arve saaja (lasteaed, raamatukogu, jt).

Seoses sellega on Kanepi Vallavalitsus alates 01.01.2017 valmis vastu võtma e-arveid (digiarveid). E-arvetelt saame andmed otse üle kanda meie raamatupidamissüsteemi. Sellega välistame võimalikud sisestusvead ning kiirendame ettevalmistusi Teie arve tasumiseks.

E-arvet (e-arve ei ole PDF arve) on võimalik saata meile e-arvete operaatorite kaudu (Omniva, Fitek, Telema, jt). E-arve saatmiseks võtke ühendust enda valitud operaatoriga, kellelt saate vajadusel lisainfot.

E-kirjaga edastatav PDF-arve tuleb saata aadressil: kanepivv@arvekeskus.ee . Ühes e-kirjas võib olla üks PDF arve ja selle juurde kuuluvad ükskõik mis formaadis arve lisad.