pilt

Majandus- ja eelarvekomisjoni koosolek

Komisjoni koosolek toimub 19.12.2016 kell 13.00 vallamaja saalis.

Päevakorras:
1. Kanepi valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega seotud varade tagasivõtmine ja üleandmine.
2. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine.
3. Osaühingu asutamine ja põhikirja kinnitamine.