pilt

Riigivara põllumajanduslikuks kasutuseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enapakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeh on 18.01.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee

Põlva maakond Kanepi vald Rebaste küla Kahkapõllu kinnisasi (28501:001:0478; 4,83 ha; kasutusala pindala 4,42 ha; (M)) alghind 314.-, tagatisraha 79.-;