pilt

Kanepi Vallavolikogu, Kõlleste Vallavolikogu ja Valgjärve Vallavolikogu ühine istung toimub teisipäeval, 13. detsembril kell 15.00, Kanepi vallamajas Turu põik 1, Kanepi alevik.

Istungi päevakorra projekt:

1.Ühinemislepingule esitatud ettepanekute heakskiitmine. Ettekandjad Kanepi Vallavolikogu esimees Arno Kakk ja Kanepi vallavanem Mikk Järv.

2. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine. Ettekandjad Kanepi Vallavolikogu esimees Arno Kakk, Kõlleste Vallavolikogu esimees Valev Krebes ja Valgjärve Vallavolikogu esimees Hegri Narusk.

3. Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.
Ettekandja Kanepi Vallavolikogu esimees Arno Kakk.
Ühinemisleping
Ühinemislepingu seletuskiri

Siit edasi jätkub Kanepi Vallavolikogu istung päevakorra projektiga:

4. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine. Ettekandja Mikk Järv.
5. Kanepi valla vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega seotud varade tagasivõtmine ja üleandmine. Ettekandja Mikk Järv.
6. Vallavanema info.
7. Avaldused ja kohal algatatud küsimused.