pilt

Vajaduspõhine peretoetus

Kirjeldus:
Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.

Täpsem informatsioon vajaduspõhise peretoetuse taotlemise tingimuste ja korra kohta on leitav Sotsiaalministeeriumi kodulehel

Taotlemine:
Avaldus vajaduspõhise peretoetuse  määramiseks esitatakse paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalnõunikule vastuvõtuaegadel K 08.00-18.00 ja R 08.00-14.00.