pilt

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kanepi Seltsimaja juhataja töökoha täitmiseks

Kanepi Seltsimaja on kultuuriasutus, mille põhieesmärgiks on võimaluste loomine rahvuskultuuri, rahvakultuuri ning kohalike traditsioonide säilitamiseks ja arendamiseks. Kanepi Seltsimaja asub Põlvamaal, Kanepi vallas Kanepi alevikus.

Peamised tööülesanded:
1. tegevuspiirkonna kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste ja sündmuste korraldamine;
2. taidlus- ja huvialaringide vajaduse väljaselgitamine, nende tegevuseks võimaluste loomine ning tegevuse korraldamine ja juhendamine;
3. Kanepi valla tähtpäevade ja riiklike pühade tähistamise korraldamine koostöös teiste valla asutustega;
4. enda valdkonna eelarve koostamises osalemine, eelarve täitmise juhtimine ning ülevaadete esitamine;
5. valla kultuuri- ja spordiürituste rahastamiseks rahastusallikate leidmine, projektide kirjutamine ning aruannete esitamine;
6. valla kultuuri- ja spordiürituste kalenderplaani koostamine;
7. seltsimaja kodulehekülje haldamine;
8. seltsimaja ruumide haldamine, ning nende heakorra tagamine.

Nõudmised kandidaadile:
1. haridus- või kultuurialane kutse- või kõrgharidus;
2. varasem töökogemus kultuuriteenindamise valdkonnas;
3. varasem eelarve juhtimise kogemus;
4. varasem projektide kirjutamise ning aruandluse esitamise kogemus;
5. eesti keele oskus kõrgtasemel;
6. väga hea arvuti kasutamise oskus;
7. B-kategooria juhiload ning isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
8. kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Kasuks tuleb:
Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Kandidaatidel palume esitada järgmised dokumendid:
Elulookirjeldus
Motivatsioonikiri
Diplom nõutava hariduse kohta

Dokumendid palume saata märgusõnaga KONKURSS 11. detsembriks 2016 aadressil:
Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee. Info 7976310 Mikk Järv.