pilt

Matusetoetus

Kirjeldus:
Matusetoetust on õigus saada matusekulude osaliseks kompenseerimiseks isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Kanepi vald.
Toetuse taotlejaks on isik, kes korraldab lahkunu matused. Toetuse taotleja elukoht ei pea olema Kanepi vald.

Kestvus:
Matusetoetust on õigus taotleda ühe kuu jooksul pärast surma registreerimist.

Toetuse suurus:
Matusetoetuse suuruseks on 160 eurot.

Õigusaktid:
Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Taotlemine:
Toetuse taotlemiseks elektrooniliselt tuleb vallavalitsusele esitada digitaalselt allkirjastatud taotluse vorm. Taotlus esitatakse e-posti aadressile vald@kanepi.ee
Paberkandjal saab taotluse esitada valla kantseleis E, T, N 08.00-16.00; K 08.00-18.00; R 08.00-14.00

Taotluse vorm:
Taotlus (doc)
Taotlus (pdf)