pilt

Eesti Kultuurkapital kuulutab välja kultuuripreemia „Kultuuripärl“ kandidaatide esitamise Põlva maakonnas.

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.

Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel.

Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp kuulutab samas välja kultuuripreemiate kandidaatide esitamise Põlva maakonnas.

Põlvamaa ekspertgrupp annab välja kuus preemiat järgmistes kategooriates:
Elutöö preemia (kultuur, sport)
Aasta 2016 tegu (kultuur, sport)
Aasta 2016 tegija (kultuur, sport)

Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. Korraga võib esitada ainult ühe kandidaadi igasse valdkonda.

Põlvamaa ekspertgrupile tuleb esitada vabas vormis ettepanek või taotlus, milles peavad olema:
 kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post).
 lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest tegevusest ja saavutustest jooksval aastal;

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2016.

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil polvamaa@kulka.ee või esitada taotlus
E-KULKA kaudu aadressil http://taotlus.kulka.ee.

Lisainfo: Helje Põvvat tel 799 8951 või 525 6218.