pilt

PÕLVA, KANEPI, KÕLLESTE, VALGJÄRVE JA LAHEDA VALDADE NOORSOOTÖÖALANE KOOSTÖÖPROJEKT

Toetatakse piirkondlikku koostööd noorsootööteenuste osutamisel tõrjutusriskis noortele, eelkõige avatud noorsootöö, huviharidus ja –tegevus ning ühistegevuse erinevad vormid. Esmajärjekorras keskendutakse piirkondadele, kus noorte tõrjutusrisk on kõrgem. Tegevusi rahastatakse haridus-ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Partnerite volitatud esindajaks on Põlva Vallavalitsus.
Eesmärk: Täiendavad noorsootöö teenused 7-26 aastastele noortele, kes elavad kohalike omavalitsuste tegevuspiirkonnas ja noorsootööalane koostöö

Visioon: Piirkonna säilimise aluseks on kogukonda kaasatud ja panustav, aktiivne, eluterve suhtumisega noor
Tegevused: Seikluskasvatus, tants, adrenaliiniklubi, hüppamine, draamaring, kettagolf, meediaring, võrgustikutöö ja juhtimine
Tulemused: Projekti perioodi lõpuks on noorsootöösse kaasatud noorte arv 15% suurem
Info: Kadri Sprenk tel 58578206
Projekti rahastajad