pilt

Põlvamaa Omavalitsuste Liidult saab taotleda toetust kultuuriprojektide elluviimiseks

Oodatud on taotlused kogu Põlvamaad ja kaugemaidki piirkondi haaravate kultuurisündmuste korraldamiseks; Põlvamaa kultuuripärandit, inimesi ja olulisemaid kultuurisündmusi tutvustavate trükiste väljaandmiseks; kultuurialaste välissuhete loomiseks ja arendamiseks; kultuuri valdkonna koostööprojektide jaoks ning maakondlike kultuurikollektiivide tegevuste toetamiseks.

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu 2017. aasta eelarvest eraldatakse kultuuri valdkonna edendamiseks orienteeruvalt 19 000 eurot, millest ligikaudu poole moodustavad rahastatavad kultuuriprojektid. Täpsem eelarve ja toetatavad projektid selguvad 2017. aasta jaanuaris.
2016. aastal eraldati kultuuri valdkonna jaoks samuti 19 000 eurot. Sellest 10 200 euro ulatuses toetati erinevaid kultuuriprojekte, 2800€ eest maakondlikke kultuurikollektiive, 1000 euroga žanripäevi ning 5000 euroga Põlvamaa mainesündmusi.
Traditsiooniliselt on Omavalitsuste Liidu kultuuri valdkonna rahaliste vahenditega toetatud näiteks Põlvamaa Kultuuripärli väljaandmist, kultuurikalendrite trükkimist, maakonna žanripäevade korraldamist, Põlvamaa Kultuuri Koostöökogu tegevusi. Viimastel aastatel on prioriteetsemaks muutunud ka Põlvamaa mainesündmuste toetamine ning lisandunud on nende ühisturunduse koordineerimine ja rahastamine.
Taotluste esitamise tähtaeg on 25. november 2016. Taotlusvormi leiab Omavalitsuste Liidu kodulehelt . Taotlused tuleb saata e-postil polvamaa@polvamaa.ee (märgusõnaks „kultuuriprojektid 2017“) või paberkandjal esitada aadressil Kesk 20, Põlva (ruum 12, avatud E-R kell 8-16).

Lisainfo:
Eve Neemsalu
Tegevdirektor
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee