pilt

Töövõimereformi infopäev 27. oktoobril Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses (Kesk 15)

11. oktoobrist kuni 2. novembrini korraldab Sotsiaalministeerium koostöös Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga infopäevi seoses 2016. aastast rakendunud töövõimereformiga.

Toimuvad erinevad töötoad, kus räägitakse täpsemalt töövõimereformiga seonduvatest teemadest ning osalejatel on võimalik esinejatelt lisaküsimusi küsida. Lisaks on avatud ka messiala, kus jagavad infot Sotsiaalministeeriumi, kohalike omavalitsuste, Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti eksperdid ning abivahendeid pakkuvate ettevõtete ja rehabilitatsiooniteenuse osutajate esindajad. Kohapeal on võimalik pidada nõu töötukassa karjäärinõustajatega, sh saab registreeruda karjäärinõustamise töötuppa „Muudatustega kohanemine tänapäeva maailmas“.
Et infopäevadel osalemine mugavam ja lihtsam oleks, on korraldatud transport Võrust. Tagatakse transport infopäevale ja tagasi kuni 50 inimesele, sh on vähemalt 10 kohta ratastooliga inimestele.

Töötubade teemad:
1) Sotsiaalkindlustusameti teenused kell 11.00; 12.00 & 13.00
2) Puude raskusastme hindamine kell 14.00; 15.00 & 16.00
3)Töövõime hindamine
kell 11.00; 12.00 & 13.00
4) Töövõimetoetus
kell 11.00; 12.00 & 13.00
5) Tööotsingute nõustamine ja töötukassa teenused
kell 11.00; 12.00 & 13.00
6) Kohaliku omavalitsuse teenused kell 14.00 & 15.00


Infopäevadele ja töötubadesse registreerumine
Internetis: http://sm.ee/et/ajalugu/toovoimereformi-infopaevad-vahenenud-toovoimega-inimestele
Telefoni teel: 6269 182, Aili Petti