pilt

Märka kodanikuühiskonna parimaid tegijaid ja tegusid!

SA Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlva Maavalitsus kuulutavad välja avalikud konkursid kodanikuühiskonna 2016. aasta Põlvamaa parimate tegude ning tegijate leidmiseks. Soovitakse esile tõsta ja tunnustada inimesi ning organisatsioone, kes muudavad meie kodukoha elu paremaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Tunnustamise kategooriad:

1. Aasta kodanikuühendus – tunnustatakse mittetulundusühingut või sihtasutust, kes on silma paistnud kohaliku elu edendamisega ja on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ning muid kogukonda elavdavaid/abistavaid projekte, teeb koostööd teiste organisatsioonidega ning on tuntud ja hea mainega kohalike elanike seas.

2. Aasta kodanikuühenduste projekt või tegu – tunnustatakse projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale ning maakonnale.

3. Põlvamaa Sädeinimene – tunnustatakse initsiatiivikat isikut, kes tegutseb mittetulunduslikus organisatsioonis ja on oma tegevusega silma paistnud ning kaasa aidanud oma piirkonna, maakonna või valdkonna positiivsele arengule.

4. Järjepidevuse kandja – tunnustatakse isikut, kes on mittetulunduslikus tegevuses osalenud vähemalt kolm aastat ning on oma tegevusega kaasa aidanud oma piirkonna või valdkonna positiivsele arengule. Järjepidevuse kandjana võib esitada ka organisatsiooni, kes on oma pikaajalise ja järjepideva tegevusega silmapaistvalt mõjutanud  piirkonna või valdkonna arengut.

5. Aasta vabatahtlik – tunnustatakse isikut, kes on aktiivselt osalenud vabatahtlikus tegevuses, st teinud tasu saamata tööd mõne organisatsiooni, küla, piirkonna või valdkonna heaks või organisatsiooni/ettevõtet/avaliku sektori asutust, mis on toetanud ja soodustanud oma töötajate vabatahtlikku tegevust.

6. Aasta koostööprojekt – tunnustatakse viimase aasta jooksul vähemalt kahe sektori koostöös ellu viidud projekti või tegu, mis piirkonnas või maakonnas nähtavalt esile tõusis, oli uuenduslik või omas märgatavat mõju piirkonna edendamisel.

7. Aasta kodanikualgatus – tunnustatakse isikut või organisatsiooni, kelle algatus mõjutas oluliselt maakonna kodanikuühiskonda.

Kandidaate võivad konkursile esitada eraisikud, mittetulundusühendused, ettevõtted, omavalitsused jm organisatsioonid. Esitada võib ka iseennast või oma organisatsiooni/projekti. Ühte kategooriasse võib esitada ka mitu kandidaati.

Konkursi korraldajad moodustavad komisjoni, kes teeb oma otsused tunnustamise osas. Komisjoni koosseisus on järgmiste organisatsioonide esindajad: Põlvamaa Arenduskeskus, Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Kultuuri Koostöökogu, üks kohalik mittetulundusühing, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Partnerluskogu, Piiriveere Liider.

Korraldajatel on õigus küsida kandidaatide kohta lisainformatsiooni, vastava kategooria auhinda mitte välja anda või neid ümber jagada.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks ja tunnustuskirjad annab maavanem üle 25. novembril Põlva Maavalitsuses. Sündmus on kutsetega.

Kandidaadi esitamise vormil (http://www.polvamaa.ee/kodanikuuhiskonna-parimad) peab olema kirjas järgnev informatsioon:
• esitaja andmed (nimi, telefon, e-posti aadress);
• esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
• esitatav kategooria;
• selgitus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse ning
• lisada võib kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

Kandidaatide ankeedid palume esitada hiljemalt 4. novembriks 2016 SA Põlvamaa Arenduskeskuse postiaadressile Kesk tn 20 Põlva 63308 või e-postile kaisa dot tammoja at polvamaa dot ee.