pilt

Liiva-Varbuse maateelõigu looduskaitse alt välja arvamine

Keskkonnaametil on kavas arvata riikliku looduskaitse alt välja Liiva-Varbuse maateelõik (tuntud ka Postiteena) Põlva maakonnas Kanepi, Kõlleste ja Vastse-Kuuste vallas.

Lühidalt ajaloost. Liiva-Varbuse maanteelõik võeti looduskaitse alla ENSV Põlva Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu täitevkomitee 30.08.1981. a otsusega nr 180 „Looduskaitse objektide kohta Põlva rajoonis“ eesmärgiga säilitada omapärases ja kaunis maastikus rajatud ja looduslikult kujunenud hekid, puuderibad, puudegrupid, alleed, murud. 1981. a otsuse järgi on kogu maanteelõigu ulatuses keelatud olemasoleva haljastuse raiumine, kevadine kulupõletamine, teede õgvendamine. Lubatud on põllumajanduskultuuride edaspidine raiumine. Algselt oli Postitee üheks kaitse alla võtmise põhjuseks muuhulgas maanteelõigu õgvendamise ja suuremahuliste ümberehituste vältimine, mis tänapäeval ei ole enam aktuaalne. Tänu 1970-te aastate otsusele rajada täiesti uus Tartu-Võru maantee, on Postitee säilitanud ajaloolise keskosa õgvendamata ja laiendamata kujul. Maanteeamet on võtnud maateelõigu omanikukaitse alla hoidmaks teedevõrgu ajalugu ühe omanäolise teega.
Keskkonnaamet tellis 2011. a Artes Terrae OÜ-lt ekspertiisi, hindamaks Liiva-Varbuse maanteelõigu looduskaitse väärtusi. Ekspertiisi järgi puuduvad alal spetsiifilised dendroloogilised tunnused, mille tõttu peaks ala tingimata olema looduskaitse all. Kõrgeks on hinnatud maanteelõigu kultuurilooline, esteetiline ja puhkemajanduslik väärtus. Suur osa maanteelõigust piirneb looduslike metsadega ning ülekasvanud kuusehekkidega (rajatud valdavalt 1940-te lõpust kuni 1970-ni), mille esialgne väärtus on kadunud. Teed ääristab peaaegu kogu ulatuses pügamata kuusehekk, mille vahelt avaneb rohkesti ilusaid ja vaheldusrikkaid vaateid ümbritsevale maastikule.

Tulenevalt ekspertiisist ja kohapealsetest vaatlustest on Keskkonnaametil kavas arvata ala välja riikliku kaitse all olevate objektide nimekirjast. Lisainfot ekspertiisi ja kavandatava määruse kohta saate Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialistilt (Reet Reiman, 680 7910 või reet.reiman@keskkonnaamet.ee). Ettepanekuid ja kommentaare ootame 15. novembrini 2016. a aadressil Karja 17a Võru 65608 või reet.reiman@keskkonnaamet.ee.