pilt

Teade riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmisest

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutada andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.10.2016. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Enampakkumisteade