pilt

Kanepi Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 27. septembril kell 15.00 vallamajas, Turu põik 1.

Istungi päevakorra projekt:

1. Kanepi leerimajast – Priit Sarapuu ja Margit Lail.
2. Kanepi veevärgi ühinemine suurema vee-ettevõttega – ettekandja
vallavalitsus.
3. Valdade ühinemise otsus – ettekandja volikogu esimees.
4. Kanepi Gümnaasiumist – ettekandjad Kanepi Gümnaasiumi direktor,
vallavanem, eelarve- ja majanduskomisjoni ning hariduse-, kultuuri- ja
noorsookomisjoni esimehed.
5. Kanepi valla 2016. aasta viies lisaeelarve. Ettekandja eelarve- ja
majanduskomisjoni esimees Tiit Rammul.
6. Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks (maavanema kiri 17.08.2016
nr 1-2/609) – ettekandja maa- ja keskkonnanõunik Aare Plato.
7. Sõiduauto kasutamise korrast – ettekandja revisjonikomisjoni esimees Vahur
Tohver.
8. Arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine
ettekandjad majandusnõunik Ülar Kõrge ja finantsnõunik Kersti Kaaver.
Arengukava tegevuskava
Eelarvestrateegia
9. Kooli ja lasteaia hoolekogudesse esindajate valimine.
10. Vallavanema info.
11. Avaldused ja kohal algatatud küsimused.
11.1 Laurentsiuse Seltsi taotlus.