pilt

Põlvamaa Arenduskeskus ootab uusi ettevõtjaid, värskeid ideid ja algatusi

Põlvamaa Arenduskeskus on maakondlike arenduskeskuste võrgustikku kuuluv asutus, mille põhiülesandeks on edendada Põlvamaal ettevõtlust, kodanikuühiskonna tegevusi, viia ellu maakondlikke projekte jne.

Põlvamaa Arenduskeskus pakub tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, vabaühendustele ja sihtasutustele ning maakondlikku tuge investoritele.
Nõustamisteenused ettevõtjatele:
• ettevõtlusega alustamise nõustamine;
• äriühingute asutamine ja registreerimine;
• asutamisdokumendid, maksundus, rahastusvõimalused, lepingud jne;
• äriidee analüüs;
• äriplaani, turundusplaani, ekspordiplaani ja finantsplaani koostamise nõustamine;
• ettevõtte arendusplaanide hindamine ja arendusplaanide elluviimiseks sobiva rahastusallika leidmine;
• tegevusnõustamine;
• projektide kaasrahastamine, lepingud, partnerite leidmine jne;
• projektitaotluste konsulteerimine, taotluste põhitingimuste selgitamine;
• abi kontaktide leidmiseks välisturgudel, info eksporttegevuse rahastamisvõimaluste kohta;
• investeeringuteks sobivate objektide ja ettevõtete leidmise abistamine;
• ettevõtlusalase info ja koolituste vahendamine.

Nõustamisteenused vabaühendustele, sihtasutustele ja seltsidele:
• ühenduse asutamine ja registreerimine, registris muudatuste tegemine ning tegevuse lõpetamine;
• info jagamine toetusvõimaluste kohta, maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta ja eraturu konsultantide teenuste kohta;
• organisatsiooni arengukava, strateegia ja tegevuskava koostamine;
• rahastusvõimaluste leidmine;
• projektitaotluste koostamise ja aruandluse nõustamine;
• projektiideede analüüs;
• projekti juhtimine ja elluviimine;
• raamatupidamise sisseseadmine, maksude ja aruandluse nõustamine;
• seadustega seonduvad küsimused.

Lisaks nõustamistele on Põlvamaa Arenduskeskusel 2016. aasta sügishooajal plaanis alustava ettevõtja baaskoolitus, mis toimub ajavahemikus 12. oktoober – 23. november. Ettevõtlusnädala raames korraldab Arenduskeskus 5. oktoobril ettevõtluspäeva „START või reSTART“ ja 6. oktoobril ettevõtjatele suunatud kontaktmessi „Uskumatu, millega mu naaber tegeleb?“. Novembris panustatakse aga üle-eestilisse vabaühendustele suunatud ja kogukondade tegevustele tähelepanu pöörava Ühisnädala (19.-27. nov) korraldamisse.
Lisaks väljatoodule tegeleb Põlvamaa Arenduskeskus maakondlike projektide algatamise ja elluviimisega (nt müügikioskid, meeneletid, giidide koolitus jne), koostöös koolidega noorte ettevõtluse edendamisega ning mitmete ettevõtlusele ja loomemajandusele suunatud koolituste korraldamisega.
Põlvamaa Arenduskeskuse töötajate kontaktid, jooksvad uudised ja info koolituste/infopäevade kohta leiab: www.polvamaa.ee/pak