pilt

Õppuse läbiviimine Kanepi valla territooriumil

Hea Kanepi valla elanik,

19.09 - 07.10.2016 viiakse teie valla territooriumil läbi 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni allüksuse kursust.

Kasutatakse teie valla territooriumil asuvate Jõgehara, Hüüdre, Hino, Alaküla, Kiviküla, Lutsu, Koigera ja Püssimäe küladesse jäävaid alasid. Liigutakse jalgsi lagendikel ja koristatud viljadega põldudel. Õppuse alad korrastatakse pärast õppuse lõppu.

Kasutatakse erinevaid imitatsioonivahendeid, kuid mitte lähemal kui 200 m elumajadest.

Kaitsevägi palub liiklejatel ohutuse tagamiseks olla tähelepanelikud õppuse piirkonnas jäävatel teedel, kus liiguvad sõdurid ja kaitseväe masinad.

Õppuse edukaks kordaminekuks loodame Teie mõistvale suhtumisele ja vastutulelikkusele.

Küsimuste tekkimisel helistada telefonile +372 53086927 või saata e-kiri aadressil kup@mil.ee