pilt

Vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinna muutmine

Kanepi Vallavalitsuse 01.06.2016 korraldusega nr 138 tunnistati kehtetuks 13.04.2016 korraldus nr 89, millega kooskõlastati vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinnatõus alates 01.07.2016.

Vallavalitsuse 01.06.2016 korraldusega nr 139 kooskõlastati Kanepi Haldus OÜ taotluse alusel vee-ja kanalisatsiooniteenuste hind järgmiselt:
1. tasu võetud vee eest 1,26 €/m3
2. tasu reovee ärajuhtimise eest 1,44 €/m3

Uus hind hakkab kehtima alates 01.01.2017.a

Kanepi Vallavalitsuse 01.06.2016 korraldus nr 139