pilt

JOOGIVEE KVALITEEDI UURING KANEPI VALLAS

Uute kaevude rajamisel peab arvestama sotsiaalministri 02.01.2003 määrusega nr 1 „Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded“ kehtestatud nõuetega (eriti juhime tähelepanu nimetatud määruse § 3 lg 3, § 5 lg 2 ja 3, § 6 lg 1).


Tarvitusele võetav joogivesi (tarbija kraanist) peab vastama sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 4, 5 ja 6 kehtestatud nõuetele.
Hajaasustuse veeprogrammi raames enne vee torustiku ja/või pumpa paigaldamist, puhastusseadmete paigaldamist ning pärast salvkaevu puhastamist/süvendamist peavad olema joogivees uuritud mikrobioloogilised ja mõned keemilised näitajad akrediteeritud laboris.
Sel juhul, kui kasutusel puurkaevu vesi, siis kindlasti tuleb uurida raua ja mangaani sisaldus joogivees. Vajaduse korral (kui seisnud vee värv muutub) võib ka salvkaevu vees uurida raua sisaldus. Veeproovid võtab taotleja ise ja edastab laborisse sama päeva jooksul. Juhime Teie tähelepanu sellele, et mikrobioloogiliste näitajate uuringuks on vaja kasutada steriilset pudelit. Vajalikud pudelit võib kätte saada laborist.

Lisainformatsiooni joogivee kohta leiate Terviseameti kodulehel www.terviseamet.ee
Terviseameti Tartu labor, Põllu 1A, B korpuse IV korrus, tel 7 447 422 võtab vastu veeproovid: E – N, 8.00 - 15.00

Vajaliku info vee kvaliteedi kohta saab järgmiste näitajate alusel:
I. Mikrobioloogilised näitajad: On vaja 0,5 l vett, steriilne pudel
1. Escherichia Coli
2. Enterokokid
II. Keemilised näitajad: On vaja 1,5 l vett, puhas pudel
1. Ammoonium
2. Nitriit
3. Nitraat, sulfaat, kloriid
4. Oksüdeeritavus

Joogiveekvaliteedi küsimustega saab pöörduda Terviseameti Lõuna talituse Põlvamaa esinduse poole aadressil Kalevi 1A, Räpina, tel 79 90927, mob 5033505 (Veera Johanson), e-post: veera.johanson@terviseamet.ee

Juhend veeproovide võtmine (1)