pilt

Kanepi Vallavolikogu istung toimub 17.05.2016 kell 15.00 vallamajas, Turu põik 1

Istungi päevakorra projekt:

1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine – Kõlleste, Urvaste, Valgjärve vald. Ettekandja Arno Kakk
2. Läbirääkimiste alakomisjonide kinnitamine. Ettekandja Arno Kakk.
3. Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja komisjoni esimees Imbi Rego.
4. Kanepi valla korraldatud jäätmeveo tingimuste ja korra muutmine. Ettekandja Aare Plato.
Jäätmeveo tingimuste ja korra muutmine 
5. Vallavanema info
6. Avaldused, kohal algatatud küsimused.
6.1 Seoses veehinna muutmisega laekunud avalduste lahendamine.
6.2 Kanepi Gümnaasiumi struktuuri muutmine – eriharidusega tugispetsialisti töökoha moodustamine.