pilt

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.05.2016. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.
ENAMPAKKUMISTEADE