pilt

Kanepi Vallavolikogu istung toimub 19.04.2016 kell 15.00 vallamajas, Turu põik 1

 Istungi päevakorra projekt:

1. Põlva Maavanema Ulla Preedeni ettekanne valdade ühinemisest Põlvamaal.
2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamine- Laheda vald. Ettekandja Arno Kakk.
3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest keeldumine – Võru Linn. Ettekandja Arno Kakk.
4. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord. Ettekandja Tiia Urm.
5. Kanepi valla 2016. aasta teine lisaeelarve. Ettekandja Kersti Kaaver.
6. Ühissõidukipeatuste nimede määramine. Ettekandja Aare Plato.
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine. Ettekandja Aare Plato.
8. Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning palgajuhendi muutmine. Ettekandja Mikk Järv.
9. Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine. Ettekandja Arno Kakk.
10. Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni põhimääruse muutmine. Ettekandja Arno Kakk.
11. Sotsiaalkomisjoni põhimääruse muutmine. Ettekandja Arno Kakk.
12. Revisjonikomisjoni põhimääruse muutmine. Ettekandja Arno Kakk.
13. Majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja Arno Kakk.
14. Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni esimehe valimine.
15. Hariduse-, kultuuri- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine.
16. Vallavara võõrandamine – Tehnika 24. Ettekandja Argo Zoludev.
17. Vallavara omandamine – sõiduauto sotsiaal- ja koduhooldustöö jaoks. Ettekandja Mikk Järv.
18. Vallavanema info (valla autode märgistamisest, finantsnõuniku tööülesannetest).
19. Avaldused, kohal algatatud küsimused.