pilt

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punkti 1 ja 16 alusel ning juhindudes riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirja nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument“ punktidest 9.1 ja 18.5 kuulutas Põlva maavanem hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru Põlva maakonna Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mikitamäe, Mooste, Orava, Põlva, Räpina, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora ja Värska vallas avatuks alates 13. aprillist 2016 ning määras taotluste esitamise lõpptähtajaks 14. juuni 2016.