pilt

kanepi valla üldplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi valla üldplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek kestab 11.-22.aprill 2016.

Planeeringu eskiislahendusega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi Vallavalitsuse kodulehel www.kanepi.ee ja tööpäeviti vallavalitsuses tööajal. Eskiislahenduse kohta saab avaliku väljapaneku jooksul 11.-22.04.2015 esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi või e-posti aadressil vald@kanepi.ee.
Eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 22.aprillil kl 13.00 Kanepi Vallavalitsuses (Turu põik 1, Kanepi).
Üldplaneeringu eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kaasajastamine, mis vastaksid muutunud sotsiaalmajandusliku, kultuurilise ja looduskeskkonna arenguvajadustele ja –suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on toetada valla ruumilist arengut ja tagada elukvaliteet ka kahaneva rahvaarvu juures.
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimist korraldab Kanepi Vallavalitsus. Üldplaneeringu ja KSH koostamise konsultant on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu, e-post hendrikson@hendrikson.ee).

Üldplaneeringu eskiislahenduse maakasutusplaan gofile.me/1Tim4/rKPuIaku

Kanepi aleviku väljavõte Kanepi alevik_väljavõte

Põlgaste küla väljavõte Põlgaste küla_väljavõte

Eskiislahenduse seletuskiri Kanepi ÜP seletuskiri_eskiis_2016_04_07