pilt

Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 16. veebruaril kell 15.00 vallamajas, Turu põik 1

1. Eesti Maanteemuuseumi laienemiskava tutvustamine – ettekandja Maanteemuuseumi esindaja
2. OÜ Kanepi Haldus 2015. aasta töötulemused ja perspektiivid edaspidiseks – ettekandja Mikk Järv
3. Hankeplaani kinnitamine – ettekandja Ülar Kõrge
4. Soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2020 kehtestamine – ettekandja Ülar Kõrge
Soojusmajanduse arengukava 2016-2020
5. Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine – ettekandja Ülar Kõrge
6. Kanepi Vallavolikogu määruste muutmine – ettekandja Tiia Urm
7. Kanepi valla põhimääruse Lisa 2 muutmine – ettekandja Mikk Järv
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Biotiigi) – ettekandja Aare Plato
9. Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmehoolduseeskiri – ettekandja Aare Plato
10. Revisjonikomisjoni akti arutelu – ettekandja Vahur Tohver
11. Valla tunnustusavalduse andmine (Valla Aukodanik, Aasta Tegija, tänukirjad) – ettekandja Arno Kakk. Kaasettekandja Marju Jalas.
12. Vallavanema info
13. Avaldused, kohalalgatatud küsimused