pilt

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi raamatupidaja töökoha täitmiseks

Kanepi Vallavalitsus otsib oma kollektiivi raamatupidajat, kelle ülesanneteks on vallavalitsuse ja valla asutuste raamatupidamise arvestuse ja aruandluse teostamine.

Peamised tööülesanded:
1. kassaga seotud toimingute teostamine;
2. töö raamatupidamisprogrammiga PMen;
3. müügiarvete koostamine ja nende täitmise jälgimine;
4. valla lasteaedade ja pansionaadi toidukulude arvestuse pidamine;
5. inventuuride läbiviimine;
6. töötasude arvestamine ja töötajate registri kannete tegemine;
7. majandusaasta aruande koostamises osalemine;
8. koolipiima ja koolipuuvilja kasutamise aruannete edastamine.

Nõudmised kandidaadile:
1. raamatupidamisalane kutse- või eriharidus;
2. varasem töökogemus raamatupidamise alal;
3. väga hea arvuti kasutamise oskus;
4. eesti keele oskus kõrgtasemel;
5. kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Kasuks tuleb:
Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Töötasu: 930 eurot

Kandidaatidel palume esitada järgmised dokumendid:
Elulookirjeldus, motivatsioonikiri, diplom nõutava hariduse kohta

Dokumendid palume saata märgusõnaga KONKURSS 29. veebruar 2016 aadressil:
Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee. Info 7976310 Mikk Järv.