pilt

Kanepi Vallavalitsuse 27.01.2016 korraldusega nr 17 määrati järgmised mittetulundusliku tegevuse toetused.

1. Määrati toetus Martin Lutsule Kanepi Streetball 2016 korraldamiseks summas 1000 eurot.
2. Määrati toetus Kanepi Laulu Seltsile seltsi 2016 aasta tegevuste läbiviimiseks summas 1000 eurot.
3. Määrati toetus MTÜ Koduperele kodupere laste 2016 aasta jõulupeo läbiviimiseks summas 224 eurot, kodupere perereisiks Riiga summas 650 eurot.
4. Määrati toetus EELK Kanepi Jaani kogudusele Kanepi kiriku muusikasuve ürituste korraldamiseks 2016 aastal summas 1000 eurot.
5. Määrati toetus Kanepi valla eakate klubile Ajaring klubi 2016 aasta sündmuste korraldamiseks summas 960 eurot.
6. Määrati toetus Põlgaste Maaelu Seltsile projekti „Põlgaste rahva ühistegevused 2016“ läbiviimiseks summas 953 eurot.
7. Määrati toetus pensionäride klubile Elulõng Kanepi valla eakate viienda suvepeo läbiviimiseks summas 960 eurot.
8. Määrati toetus Kanepi valla eakate Päevakeskusele keskuse 2016 aasta tegevuste läbiviimiseks summas 1000 eurot.
9. Määrati toetus A. Matteuse nimelisele Haridusseltsile Põlgaste paikkonna eakate 2016 aasta jõulupeo läbiviimiseks summas 960 eurot.
10. Määrati toetus Mirell Lattikule Kanepi Kodutütarde rühma õppelaagrite ja muude tegevuste läbiviimiseks 2016. aastal summas 630 eurot.
11. Määrati toetus Kiiri Lattikule Kanepi naiste käsitööringi „Tõmblukkudega vihmavari“ 2016 aasta tegevuste läbiviimiseks summas 760 eurot.
12. Määrati toetus FIE Vaike Meesakule Kanepi Terviseklubi 2016 aasta tervisliku liikumise projekti läbiviimiseks summas 1000 eurot.
13. Määrati toetus Aire Hallapile 02. juulil 2016 toimuva kogukonnapäeva läbiviimiseks Ritsikel summas 640 eurot.
14. Määrati toetus Alle-Saija Teatritalu MTÜle teatritalu kultuuriürituste võimekuse tõstmiseks 2016 aastal summas 1000 eurot.