pilt

Kanepi vallavolikogu ettepanek

Kanepi Vallavolikogu esitas 26.01.2016 volikogu otsusega nr 4 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks" ettepaneku  ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Valgjärve Vallavolikogule, Kõlleste Vallavolikogule, Laheda Vallavolikogule ja Urvaste Vallavolikogule.

Kanepi Vallavolikogu 26.01.2016 otsus nr 4 ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.

Kõlleste Vallavolikogu otsustas 28.01.2016 otsusega nr 6 alustada Kanepi Vallavolikogu läbirääkimis haldusterritoriaalse korralduse muutmise osas. Valgjärve Vallavolikogu otsustas 16.02.2016 otsusega nr 11 nõustuda Kanepi Vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Urvaste Vallavolikogu otsustas 17.02.2016 otsusega nr 4 nõustuda Kanepi Vallavolikogu poolt algatatud ettepanekuga läbirääkimiste alustamiseks.
Laheda Vallavolikogu keeldus 18.03.2016 otsusega nr 5 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest keeldumine“ haldusterritoriaalse korralduse muutmisest.
Kõlleste Vallavolikogu keeldus 29.04.2016 otsusega nr 12 „Keeldumine Kanepi Vallavolikogu ettepanekust haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ läbirääkimiste jätkamisest haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks vastavalt Kanepi Vallavolikogu 26.01.2016 tehtud ettepanekule. Valgjärve Vallavolikogu keeldus 19.04.2016 otsusega nr 19 „Kanepi Vallavolikogu haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ettepanekuga mittenõustumine“ läbirääkimiste jätkamisest haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Kuna Kanepi Vallavolikogu 28.01.2016 ettepanekuga hõlmatud viiest vallast kolm on teatanud haldusterritoriaalse korralduse muutmisest keeldumisest, asub Kanepi Vallavolikogu seisukohale, et algatatud läbirääkimisi ei ole võimalik jätkata viisil, mis tagaks püstitatud eesmärgi täitmise.

Ühinemisläbirääkimised lõpetati volikogu 17.05.2016 otsusega nr 21