pilt

kanepi valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine

Kanepi Vallavalitus annab teada, et Kanepi valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik arutelu toimub 18.novembril 2015 kl 15.00 Kanepi Vallavalitsuses (Turu põik 1, Kanepi alevik).

Avalikule arutelule eelneb perioodil 4-17.november 2015 lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek. Lähteseisukohtade ja KSH programmiga on võimalik sel ajal tutvuda Kanepi valla kodulehel www.kanepi.ee ning tööajal vallavalitsuses.
KSH programmi kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 17.novembrini 2015 posti teel (Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik 63301 Põlva maakond) või elektrooniliselt vald@kanepi.ee.
Kanepi Vallavolikogu algatas Kanepi valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 24.03.2015.a otsusega nr 1-1.3/12. Koostatava üldplaneeringu eesmärk on kehtiva üldplaneeringu ruumilise arengu põhimõtete kaasajastamine, arvestades muutunud majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste ning looduskeskkonna arenguvajadustega. Kanepi valla üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Kanepi vallas. Eeldatavalt ei kaasne planeeringu elluviimisega riigipiiri ülest keskkonnamõju.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapoolteks on:
Koostamise algataja: Kanepi Vallavolikogu;
Koostamise korraldaja: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik 63301 Põlva maakond
tel.: 7976310, e-post: vald@kanepi.ee;
Üldplaneeringu konsultant ja KSH aruande koostaja: Hendrikson&Ko OÜ, Raekoja plats 8, 51004 Tartu; Lennuki 22 10145 Tallinn;
Kehtestaja: Kanepi Vallavolikogu.

 

Kanepi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm
Kanepi valla üldplaneeringu lähteandmestiku analüüs
Kanepi tugiplaan
Kanepi väljavõte
Põlgaste väljavõte
Lähteseisukohad Kanepi valla üldplaneeringu koostamiseks